Stickgatan 9, 271 42 Ystad                tel: 0411 668 65             mail: ystad@katolskakyrkan.se


OMI i världen
OMI i Polen
OMI i Skåne
po polsku

Den Obefläckade Jungfru Marias Oblatmissionärer

(lat. Oblatorum Mariae Immaculatae)

Oblatmissionärerna, en kongregation grundad av biskop av Marseil i Frankrike: Eugene de Mazenod (bilden), söker förverkliga Kristi kallelse: att följa Honom i ord och handling och vara delaktiga i hans budskap. Oblatmissionärerna är framför allt kallade att förkunna Kristi Evangelium. Kongregationens verksamhet riktar sig framför allt till de fattiga. Ordensmedlemmarna arbetar i gemenskap och genom gemenskap. De är starka genom sitt livs gemenskap och genom sitt brödraskap. Orden är tillägnad Jungfru Maria. Oblatus från latin betyder offrade. Jesu Offrande Moder, den Obefläckade Jungfru Maria. Oblaterna arbetar under hennes speciella beskydd. Hon är kongregationens beskyddarinna.
Saligförklaringen av grundaren och av pater Josef Gerard visar att denna orden kan leda till sann helighet. Påven Johannes Paulus II, helgonförklarade bp. Eugene de Mazenod den 3 december 1995. Idag finns det ca. 5000 oblater i 72 länder, på jordens alla kontinenter och således även i Skandinavien.
År 1958 kommer de första Oblatmissionärerna från USA till Danmark för att börja sin verksamhet i Skandinavien. År 1962 utnämns pater John Taylor OMI av påven Johannes XXIII till biskop av Stockholm. Några av hans medbröder följer med honom till stiftet. De tar hand om själavården i norra Sverige.
I Skandinavien arbetar idag (2011) 20 oblatmissionärer: 11 i Sverige, 3 i Norge och 6 i Danmark. I Sverige OMI har församlingarna: Landskrona, Malmö- Rosengård, Häslleholm- Kristianstad och Ystad.

 

Logo OMI - Herren har sänt mig att förkunna evangelisera de fattiga