Stickgatan 9, 271 42 Ystad                tel: 0411 668 65             mail: ystad@katolskakyrkan.se


- po polsku

Kyrkoherdar
i s:t Nikolaus katolska församling

1988-1993 p. Teodor Famula OMI
Född den 1 oktober 1935. Han prästvigdes den 19 mars 1961. Till Sverige kom han 1967 tillsammans med p. Ludwik Spalek OMI. Han arbetade bl. a. i Malmö som kaplan i Vår Frälsares församling. Han blev den förste kyrkoherden i Ystad 1988 och stannade här till 1993. 1993 flyttade han till Norge, där han arbetade fram till 2005. Då kom han tillbaks till Malmö som pensionär.


1993- 1996 p. Wilhelm Imach OMI
Född den 26 juni 1936. Han prästvigdes den 18 mars 1962. Till Sverige kom p. Wilhelm fyra år senare. Resan, med fraktbåt från Gdansk till Stockholm tog tre dagar över den stormiga Östersjön. I Stockholm arbetade p. Wilhelm som kaplan fram till 1968. Under åren 1968-1972 tjänstgjorde p. Wilhelm som kaplan i Helsingborg. Mellan 1972-1979 arbetade han i Landskrona. Till Malmö kom p. Wilhelm 1979, där han tjänstgjorde fram till 1993. Då flyttade han till Ystad. Där tog han hand om S:t Nikolaus församling under tre år (1993- 1996). Tillbaks i Malmö återupptog han tjänsten som kyrkoherde i S:ta Maria i Rosengård församling. Han dog den 21 februari 2006 i Malmö

1996- 2009 p. Rudolf Basista OMI
Född den 15 oktober 1933 i södra Polen. Han prästvigdes den 22 juni 1958 i Poznan. De första åren verkade han som folkpredikant i Polen. 1975 han kom till Sverige. Efter en kortare tid i Stockholm blev basen Malmö, och ett litet kloster uppstod på Ekgatan. Här var han involverad i ett integrationsprojekt för polska, kroatiska och chilenska invandrare och flyktingar. År 1986 grundades den katolska församlingen Sankta Maria i Rosengård, vars förste kyrkoherde han blev. 1990 kunde han inviga sitt stora projekt; den vackra tegelstenkyrkan Sankta Maria i Rosengård. P. Rudolf är en både socialt och musikaliskt begåvad person. Dessa båda talanger kom i full blom i den på hans initiativ bildade polska ungdomskulturföreningen: Kwiaty Polskie (Polska blommor), en förening som fortfarande är oerhört livaktig. För 13 år sedan (1996) utnämndes p. Rudolf till kyrkoherde i Sankt Nikolai katolska församling i Ystad där han stannade till pensioneringen 2009. Han dog den 17 augusti 2018 i Malmö

2009- 2012 p. Sebastian Stasiak OMI
Född den 25 juli 1976 i Szczecin. Han prästvigdes den 21 juni 2003 i Obra. Under första året var han kaplan i St. Stanislaus Kostka församlingen i Lubliniec. Den 12 augusti 2004 kom han till Täby utanför Stockholm, där han hjälpte till i Vår Frus församling, samtidigt som han lärde sig svenska. I maj 2005 kom han till Malmö och hjälpte till i församlingen i Rosengård. Han arbetade i polska missionen med bl. a. katekes och hjälpte även lite till i spanska missionen. Den 15 augusti 2007 blev han den förste kaplanen i St. Nikolai församling, Ystad. Fr o m den 1 mars 2009 är han utnämnd till kyrkoherde i Ystad.


2012 - p. Eugeniusz Machnica OMI