Stickgatan 9, 271 42 Ystad                tel: 0411 668 65             mail: ystad@katolskakyrkan.se
BIRGITTINOBLATERNA

ATT TILLHÖRA
BIRGITTINORDEN
VÅR FRÄLSARES
ORDEN
Bön till den heliga Birgitta

Med anledning av katolska ungdomars
Pilgrimsfärd till Vadstena 1 sep 2001


Heliga Birgitta, med moderlig omsorg vakar
Du över vårt stift och över var och en av oss.
Ge oss del av din kärlek till Jesus Kristus
och hans heliga kors, så att vi i allt efterföljer honom.
Lär oss att leva i Jungfru Marias närhet,
så att vi i allt vad vi är och gör återspeglar henne.
Gör oss lika trogna Kyrkan och hennes Överherde som Du,
så att Kyrkans enhet i tro, hopp och kärlek blir synlig för alla.
Genom Jesus Kristus
Amen.


Här kan du se vår senaste folder:
Sida 1
Sida 2
Om det uppstår problem med att öppna folderna så måste du ladda ner Acrobat reader.
Klicka här...


Kort historia:

Ursprunglig orden:
Grundad: i Vadstena, 1384, efter saliga Katharina Ulfsdotter.

Ordensgrenar:
HI: Spanska grenen
Grundad: i Valladolid, 1600 ca., av saliga Marina de Escobar.

I: Italienska grenen
Grundad: i Rom, 1850 ca., av lekbröder.

S: Svenska grenen
Grundad: i Djursholm, 1923, av saliga M Elisabeth Hesselblad.
USA: Nordamerikanska grenen
Grundad: i State Oregon 1976, av Benedict Kirkby, för bröder.
VE: Sydamerikanska grenen
Grundad: i Republica Venezuela, 1985, av missionssystrar, ännu ej approbation.

Hela orden totalt:
Urspr. orden: 4 ordenhus
Spanska grenen: 6 hus
Italienska grenen: ej hus
Svenska grenen: ca. 50 hus
Nordamerikanska grenen: 1 hus
Sydamerikanska grenen: okänt

Hela orden summa totalt:
ca. 10 bröder och ca. 800 systrar

Historia sv. grenen:

1870: saliga Elisabeth, föds i Västergötaland, flyttar till Dalarna och blir sedan sjuksköterska i USA.
1904: E. blir novis i Casa di S. Brigida i Rom
1906: E. avlägger som ensam birgittasyster profess i Rom
1911: E. tar emot de första noviserna fr England.
1920: E. får påvens approbation för ordenshus i Rom.
1923: E. grundar ordenshus i Djursholm. Då bildas den svenska grenen.
1925: E. grundar ordenhus i Schweiz. E. återköper Casa di S. Brigida i Rom, som blir huvudsäte för grenen. Under följande år grundar E. nya ordenhus i England, Sverige, Indien och USA.
1957: Generalabbedissa Maria Elisabeth Hesselblad O.Ss.S. dör.
1979: Moder M. Tekla Famiglietti O.Ss.S. blir generalabbedissa.
Fram till nutid har hon fördubblat antalet ordenhus i den svenska grenen.
2000: Moder Maria Elisabeth Hesselblad salig förklaras av påven Johannes Paulus II.


+ 50 + årsminne

Vår Frälsare Orden

eller

Heliga Birgittas Orden

och

Den Svenska GrenenGeneralabbedissa Saliga
Moder Maria Elisabeth
Hesselblad O.Ss.S.
50 årsminne
24/4 2007


Birgittinoblatter:
Moder Elisabeth Hesselblad vigde sig själv de första lekbröderna och leksystrarna i Sverige, på 20-talet, i Djursholm. Dessa lekbröder och -systrar kallas birgittinoblatter. Latinets oblatus betyder offer. Efter ett prövoår avlägger oblaten profess inför präst. I Sverige finns oblater i Djursholm, Falun, Eskilstuna, Borås, Göteborg, Malmö och Ystad.

Ystadsgruppen oblater tillhör systrarnas moderhus i Djursholm.
Vi träffas i regel 1:a fredag varje månad
för mässa, tillbedjan till sakramentet och samvaro,
i St: Nikolai k. kyrka.
Alla intresserade är hjärtligt välkomna till månadens möte varje 1:a fredag.

Kontaktperson för Ystads birgittinoblatter:
Torgny Ström obi.O.Ss.S.
Mobil.: 073-783 23 79
Stora Östergatan 41
271 34 Ystad