Stickgatan 9, 271 42 Ystad                tel: 0411 668 65             mail: ystad@katolskakyrkan.se


ALLA HELGONS DAG - 1 NOVEMBER

(från "Oremus")


Allhelgonadagen kallas »Pingstens skördefest«. Vi som ännu är på väg gläder oss med alla dem som redan kommit hem. Vi tror på de heligas gemenskap, en levande samhörighet bortom döden. Herren säger ju: »Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva även om han dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö« (Joh 11:25–26).
Gemenskapen med helgonen tar sig först och främst uttryck i att vi tillsammans med dem sjunger Guds lov och pris (mässans prefation), vidare i att vi i deras liv hämtar inspiration och mod, slutligen i att vi ber dessa Guds och våra vänner om förbön. Kyrkan har högtidligt kanoniserat några människor, i vilka Guds liv varit särskilt klart framträdande, d.v.s. förklarat att de nått fram till den fulla saligheten. Deras förbön anropas i liturgin, och de ihågkommes på sina minnesdagar.
Men Alla helgons dag påminner om alla människor, kanoniserade eller ej, som nått fullkomningen av Andens gåvor hos Gud.
När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Heb 12:1–2

Allhelgonalitanian Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Gud Fader i himlen: förbarma dig över oss.
Gud Son, världens Frälsare
Gud, helige Ande
Heliga Treenighet, en ende Gud
Heliga Maria: be för oss
Heliga Guds moder
Heliga Jungfru över alla jungfrur
Heliga Mikael, Gabriel och Rafael
Alla heliga änglar
Helige Abraham
Helige Mose
Helige Elia
Helige Josef
Helige Johannes döparen
Alla heliga patriarker och profeter
Heliga Petrus och Paulus
Helige Andreas
Heliga Johannes och Jakob
Helige Tomas
Helige Matteus
Alla heliga apostlar
Helige Lukas
Helige Markus
Helige Barnabas
Heliga Maria från Mágdala
Alla Herrens heliga lärjungar
Helige Stefanos
Helige Ignatios av Antiokia
Helige Polykarpos
Helige Iustinius
Helige Laurentius
Helige Cyprianus
Helige Bonifatius
Helige Thomas Becket
Heliga John Fisher och Thomas More
Helige Paul Miki
Heliga Isak Jogues och Johannes de Brébeuf
Helige Petrus Chanel
Helige Karl Lwanga
Helige Erik
Heliga Agnes
Heliga Maria Goretti
Alla heliga martyrer
Heliga Leo och Gregorius
Helige Ambrosius
Helige Hieronymus
Helige Augustinus
Helige Athanásios
Heliga Basilíos och Gregórios av Nazianz
Helige Johannes Krysóstomos
Helige Martin
Helige Patrik
Heliga Kyríllos och Methódios
Helige Karl Borroméo
Helige Frans av Sales
Helige Pius den tionde
Heliga Katarina av Siena
Heliga Teresa av Avila
Helige Antonius
Helige Benedictus
Helige Bernhard
Heliga Franciskus och Dominikus
Helige Thomas av Aquino
Helige Ignatius av Loyola
Helige Franciskus Xavier
Helige Vincent de Paul
Helige Johannes Maria Vianney
Helige Johannes Bosco
Heliga Rosa av Lima
Heliga Birgitta
Helige Ludvig
Heliga Monika
Heliga Elisabeth av Ungern

Var oss nådig: fräls oss, milde Herre Gud
Från allt vad ont är
Från allt vad synd är
Från djävulens försåt och list
Från vrede, hat och allt ont uppsåt
Från den eviga döden
Genom ditt människoblivande
Genom din födelse
Genom ditt dop och din heliga fasta
Genom ditt kors och ditt lidande
Genom din död och din begravning
Genom din heliga uppståndelse
Genom ditt förhärligande och din himmelsfärd
Genom den helige Andes utgjutande
Genom din återkomst i härlighet

Kristus, den levande Gudens Son: förbarma dig över oss.
Du som kom till denna världen
Du som hängde på korset
Du som tog på dig döden för vår skull
Du som låg i graven
Du som uppstod från de döda
Du som uppfor till himlen
Du som sände den helige Ande till apostlarna
Du som sitter på Faderns högra sida
Du som skall komma för att döma levande och döda

Att du ville förbarma dig: vi ber dig, hör vår bön.
Att du ville leda oss fram till sann omvändelse
Att du ville styrka och bevara oss i din heliga tjänst
Att du ville skänka alla våra välgörare det eviga livets lön
Att du ville föröka och bevara markens gröda
Att du ville förlåta oss: vi ber dig, hör vår bön.
Att du ville väcka vår längtan efter de himmelska tingen
Att du ville skona oss själva, våra medmänniskor, närstående och välgörare vid den eviga domen
Att du ville ge alla som avlidit i tron på dig den eviga vilan
Att du ville bevara världen från farsoter, svält och krigets gissel
Att du ville skänka alla folk fred och verklig endräkt
Att du ville styra och bevara din heliga Kyrka
Att du ville bevara den apostoliske överherden och alla Kyrkans tjänare i den sanna tron på dig
Att du ville skänka alla som tror på Kristus en synlig enhet
Att du ville föra alla människor till evangeliets ljus

Kristus, hör oss. Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss. Kristus, bönhör oss.
Guds Lamm, som borttager världens synder: skona oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder: bönhör oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder: förbarma dig över oss, o Herre.

Låt oss bedja. Gud, vår tillflykt och starkhet, uppfyll din Kyrkas önskan som du själv har ingivit henne, och låt trons bön förvandlas till erfaren verklighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.