Stickgatan 9, 271 42 Ystad                tel: 0411 668 65             mail: ystad@katolskakyrkan.se


P. Rudolf Basista OMI
1933-2018P. Rudolf Basista OMI avled idag 17 augusti 2018.

Rekviemmässa för p. Rudolf äger rum
fredagen den 31 augusti 2018 kl. 11.00
i Malmö-Maria i Rosengård
leds av kardinal biskop Anders Arborelius ocd.
Begravningsakten skall äga rum
den 4 september i Polen-Lubliniec.

Född den 15 oktober 1933 i södra Polen. Han prästvigdes den 22 juni 1958 i Poznan. De första åren verkade han som folkpredikant i Polen. 1975 han kom till Sverige. Efter en kortare tid i Stockholm blev basen Malmö, och ett litet kloster uppstod på Ekgatan. Här var han involverad i ett integrationsprojekt för polska, kroatiska och chilenska invandrare och flyktingar. År 1986 grundades den katolska församlingen Sankta Maria i Rosengård, vars förste kyrkoherde han blev. 1990 kunde han inviga sitt stora projekt; den vackra tegelstenkyrkan Sankta Maria i Rosengård. P. Rudolf är en både socialt och musikaliskt begåvad person. Dessa båda talanger kom i full blom i den på hans initiativ bildade polska ungdomskulturföreningen: Kwiaty Polskie (Polska blommor), en förening som fortfarande är oerhört livaktig. För 13 år sedan (1996) utnämndes p. Rudolf till kyrkoherde i Sankt Nikolai katolska församling i Ystad där han stannade till pensioneringen 2009. Senare bodde han i Malmö i Rosengård.
Må han vila i frid.