Stickgatan 9, 271 42 Ystad                tel: 0411 668 65             mail: ystad@katolskakyrkan.se


 po polsku

Den helige Nikolaus av Myra 

Festdag: 6 december

Skyddshelgon för bagare, bryggare, brudar, barn, fiskare, affärsmän, parfymtillverkare, fångar, sjömän, ogifta samt resande.

Den Helige Nikolaus är känd och älskad över hela den kristna världen. Han föddes under 200-talets mitt i en kristen familj i Patara i Mindre Asien, i det nuvarande sydvästra Turkiet. Metodius (+847) biografi över Nikolaus, vilken gjorde helgonet vida känd i Västvärlden under 900-talet, beskrev Nikolaus som mycket from redan som nyfödd: under onsdagar och fredagar (fastedagarna) vägrade han att dricka sin moders bröstmjölk! Efter sina föräldrars död ärvde han en stor förmögenhet som han främst använde för att hjälpa de fattiga, alltid på ett mycket diskret och taktfullt sätt.

Berömd är berättelsen om den utfattige familjefadern, som ville sälja sina tre döttrar till en kopplare, när han inte kunde ge dem en hemgift. Nikolaus fick kännedom om detta och mitt i natten kastade han in tre kulor av guld genom ett öppet fönster i den fattiga familjens hus. Så räddade han flickorna från ett liv i skam och fadern från livslånga samvetskval. Detta gav i många länder upphov till seden att natten före den Helige Nikolaus Fest lägga små gåvor åt barnen i en strumpa.

Under en pilgrimsresa till Jerusalem överraskades båten, i vilken Nikolaus färdades, av en häftig storm. De förskräckta sjömännen ropade till Helgonet: Bed för oss till Himmelens Gud, som du dyrkar! De blev inte besvikna. Nikolaus bad en kort bön och havet blev lugnt. Så blev han sjömännens och många hamnstäders Skyddshelgon.

När biskopen i Myra dog, var Nikolaus redan så berömd, att man enhälligt ville ha honom till biskop. Även som biskop fortsatte han med sina kärleksgärningar. År 303 började kejsar Diokletianus en grym förföljelse av de kristna. Nikolaus blev i kedjor förd i landsflykt. Där förkunnade han Kristus för sina medfångar, tills Konstantin den Store år 313 äntligen gav Kyrkan sin rättmätiga frihet. Återkommen till Myra försvarade Nikolaus den sanna tron mot Arius villoläror och vissa påståenden har gjorts att han skulle ha deltagit i Konciliet i Nicea (325), där Arius dömdes för kätteri.

Efter det att Turkiet hade erövrats av muslimer, beslöt en sjörövare från Bari i södra Italien att med sina sextiotvå sjömän rädda Helgonets kvarlevor at knistenheten. Pa ett äventyrligt sätt lyckades han överföra relikerna till Bari i Syditalien, den 9 maj 1087. Den 9 maj har sedan dess firats som “De Heliga relikernas överförande”. I Bari byggde man en ståtlig kyrka som förvaringsplats för den Helige Nikolaus reliker. Påven, den Salige Urban II(1088-1099, samme påve som organiserade det första Korståget) höll ett Koncilium i Bari ar 1095 då han också invigde den nya kyrkan. Från och med detta år blev devotionen till den Helige Nikolaus universell. Ur den Heliga Birgittas Uppenbarelser (VI boken, kap. 103) om hennes pilgrimsfärd till den Helige Nikolaus Basilika år 1366 och 1369.

När Guds tjänarinna (Birgitta) besökte den Helige Nikolaus vid hans grav började hon tänka på den flytande olja som kom fram från hans ben. Hon blev då tagen ut ur sig själv genom Anden och fick i en vision se en person som var helt täckt med olja och som utsöndrade en underbar doft. Personen sade till henne: Jag är biskopen Nikolaus och jag uppenbarar mig för dig i en andlig form som den jag var när jag levde på jorden. Mina lemmar var helt formbara för Guds tjänst, precis som något som är inoljat och som böjer sig helt och fullt för ägarens vilja. Så var jag till kropp och själ i en levande glädjesång helt och hållet för Gud. Mina läppar använde jag bara för att förkunna Guds Ord och min kropp utförde arbetet i uthållighet, ödmjukhet och med den kyskhet som jag särskilt älskade. Det är på grund av denna “myrra”, fragrans, som den Helige Nikolaus även är parfymtillverkarnas Skyddshelgon.